top of page

POLITÍCA DE PRIVACITAT

La informació de caràcter personal per vostè comunicada a partir d'aquest moment, i si escau, durant la durada del servei contractat i/o producte ofert per l'organització serà inclosa en el fitxer de titularitat de ARTISTIC EVENTS, S.L., la finalitat de la qual és la correcta gestió dels clients de l'empresa, per poder complir amb les obligacions contractuals, comptables, fiscals i mercantils així com per contactar amb aquests clients, per desenvolupar l'activitat pròpia de l'empresa.

 

El client autoritza expressament a ARTISTIC EVENTS, S.L. a comunicar aquesta informació a tercers: Ajuntaments únicament i els qui en el seu nom facin  tasques relacionades amb el contracte vigent, també a empreses relacionades amb la gestió  comptable i financera d’Artistic Events.

 

El client podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i si escau, oposició, enviant una sol·licitud per escrit, acompanyada de la fotocòpia del seu  DNI ó CIF, dirigida a ARTISTIC EVENTS, S.L. - C/ SANTIAGO, 46-B 08290 CARDANYOLA DEL VALLS (BARCELONA), o a e-mail:

artisticevents@artisticevents.es.

bottom of page